Statistik Perang Kaum: Dunia 13: Rankings

Nama Kaum Peringkat Nilai Peringkat serang Nilai serang Peringkat bertahan Nilai bertahan
the-saint AVATAR 1 40,803,914 3 21,387,960 1 19,415,954
Bradwarden AVATAR 2 29,111,861 2 21,592,176 3 7,519,685
NoTe AVATAR 3 27,666,313 1 22,782,472 9 4,883,841
Hom Pim Pah AVATAR 4 26,832,300 5 14,664,707 2 12,167,593
masayuki sanada AVATAR 5 21,637,600 4 18,942,123 14 2,695,477
Mr.Gru AVATAR 6 20,574,030 6 14,196,452 5 6,377,578
buah markisa AVATAR 7 19,688,010 7 13,744,915 6 5,943,095
kedondong AVATAR 8 16,902,664 11 9,858,909 4 7,043,755
demang AVATAR 9 14,614,127 13 9,253,562 7 5,360,565
KuyaBatok AVATAR 10 13,238,235 14 8,349,364 8 4,888,871
muholib AVATAR 11 12,831,371 8 10,653,662 20 2,177,709
EMGI AVATAR 12 12,774,811 9 10,161,274 16 2,613,537
SeaMonkey AVATAR 13 12,367,926 10 9,978,685 18 2,389,241
GoldenDAve AVATAR 14 10,316,664 12 9,507,897 27 808,767
dark magician AVATAR 15 10,089,602 15 8,281,354 22 1,808,248
darvel.di AVATAR 16 9,574,472 18 5,750,620 11 3,823,852
PAS-1000 AVATAR 17 9,270,228 21 4,982,679 10 4,287,549
perkum AVATAR 18 8,509,744 19 5,352,124 13 3,157,620
Jambu Klutux AVATAR 19 8,394,587 17 5,765,132 15 2,629,455
jonluckycom AVATAR 20 8,001,495 16 6,268,060 24 1,733,435
Halaman selanjutnya
Peringkat:
Cari:

2018-11-21 23:29:02 WIB

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272