Statistik Perang Kaum: Dunia 13: Rankings

Peringkat Nama Kaum Poin Desa Rata-rata poin per desa
1 NoTe AVATAR 4,963,389 413 12,018
2 the-saint AVATAR 4,139,839 351 11,794
3 Hom Pim Pah AVATAR 4,104,480 348 11,794
4 Mr.Gru AVATAR 4,033,411 339 11,898
5 Bradwarden AVATAR 3,659,817 322 11,366
6 kedondong AVATAR 2,734,018 259 10,556
7 SeaMonkey AVATAR 2,678,247 241 11,113
8 Kholly AVATAR 2,586,184 230 11,244
9 muholib AVATAR 2,396,138 221 10,842
10 GoldenDAve AVATAR 2,354,930 204 11,544
11 buah markisa AVATAR 2,305,427 194 11,884
12 EMGI AVATAR 1,995,477 172 11,602
13 demang AVATAR 1,870,954 195 9,595
14 KuyaBatok AVATAR 1,816,182 208 8,732
15 perkum AVATAR 1,575,262 137 11,498
16 darvel.di AVATAR 1,556,539 133 11,703
17 someone stranger AVATAR 1,436,291 152 9,449
18 Armada Kalijaga AVATAR 1,378,765 148 9,316
19 masayuki sanada AVATAR 1,285,357 124 10,366
20 Jambu Klutux AVATAR 1,051,674 103 10,210
Halaman selanjutnya
Peringkat:
Cari:

2018-12-14 12:41:00 WIB

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 2.1 272